Monday, May 28, 2007

R` ESQ : MINDA POSITIF

Anda adalah apa yang anda fikirkan. Segala fikiran anda akan membentuk tingkahlaku yang anda inginkan. Kalau kejayaan yang anda fikirkan, maka anda akan membentuk pemetaan minda yang melahirkan tingkahlaku yang membawa kepada kejayaan.

Menurut Wellington, apa sahaja yang ada pada diri anda dan persekitaran anda yang berbentuk alami telah ada dalam kotak fikiran anda. Seumpama sebuah komputer yang telah mempunyai cips kecerdasan yang begitu tinggi, hanya memerlukan sistem daya dan keupayaan untuk membuka suisnya.

“Dan Dia (Allah) mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu (Allah) berfirman: Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar! Mereka menjawab: Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Surah al-Baqarah : ayat 31-32).

Untuk memetik suis minda, anda mempunyai dua pilihan. Pilihan pertama, ‘on’ bermakna menghidupkan minda. Pilihan kedua, membiarkan suis itu tertutup. Ibarat lampu yang mempunyai arus elektrik, untuk memanfaatkan cahaya lampu, suis mesti dibuka terlebih dahulu (on). Kalau dibiarkan tertutup, tiada gunanya kewujudan lampu, bilik tetap gelap.

Di dalam diri manusia tetap ada arus elektro magnetik (bio-elektrik). Untuk mendapat manfaat daripada arus elektro magnetik ini, suis mesti dibuka. Suis pada bio-elektrik ini terletak kepada minda yang positif. Minda yang negatif menutup arus elektro magnetik ini daripada menjadi sumber tenaga yang menggerakkan chemistry di dalam tubuh manusia.

Tubuh manusia merupakan satu set keajaiban rangkuman cips kecerdasan yang diciptakan oleh Allah SWT yang cukup hebat. “Sesungguhnya manusia itu diciptakan di dalam sebaik-baik kejadian (sehebat-hebat kejadian)” (Surah al-Tiin, ayat 4).

Menurut seorang pakar ginekologi, ketika bayi sudah cukup waktu untuk dilahirkan, kedudukan bayi akan berada di dalam posisi menelangkup (sujud) dengan kepalanya di bawah. Apabila dilakukan ujian scanning, terdapat seperti ada cahaya di bahagian tengah otak. Dalam kedudukan menelangkup begitu, memudahkan aliran darah yang membawa oksigen untuk sampai ke saraf dendrit di bahagian Septum Pellucidum (Joy Centre).

Apakah chemistry ini yang menyebabkan bayi itu berkeupayaan untuk lahir ke muka bumi?. Persoalan ini sebenarnya membawa kita kepada pembuktian bahawa minda yang positif membawa kepada kegembiraan dan keseronokan (activating the Joy Centre - Septum Pellucidum).

Tekanan dan ketegangan mental dan emosi yang menimbulkan pelbagai masalah kemurungan, susah hati, kecewa, rasa diabaikan, tersisih, sunyi sehingga kepada skizofrenia dan psikotik berpunca daripada fikiran yang negatif yang mengganggu ketenangan hati.

Dengan kata lain, ketegangan yang berpunca daripada minda yang negatif menutup sistem tenaga dalam tubuh individu. Apabila sistem tenaga bio-elektro magnetik terputus, maka gelaplah di dalam tubuh individu. Dalam kegelapan, semua sistem di dalam tubuh individu secara biologinya tersekat dan peringkat lebih kronik lagi mungkin terhenti!.

Sistem penghazaman terganggu menyebabkan asid hidroklorik tidak berfungsi dengan betul mengakibatkan sakit perut, gastritis dan meningkatkan tahap toksid. Sistem penghazaman mengganggu sistem perkumuhan. Makanan yang tidak dapat dihazam dengan baik dan tidak dapat dilepaskan keluar lebih daripada 48 jam akan masuk ke dalam saluran darah dan dibawa ke seluruh tubuh individu. Toksid ini menjadi mucus dan mengganggu sistem pernafasan. Nafas yang terganggu akan tersekat dan aliran darah yang anemic menyebabkan darah yang membawa oksigen ke otak tidak berkualiti. Kekurangan oksigen di bahagian otak (acus senilis) menyebabkan fungsi minda terganggu.


Allahu nur us-sama wa tiwal-ardh” (Allah adalah cahaya langit dan bumi). Sumber cahaya (bio-elektro magnetik) dari sumber yang satu (Allah). Allah SWT yang menjadikan alam ini daripada penuh cahaya yang berwarna-warni dan terang.

Cahaya adalah petunjuk daripada Allah SWT. Demi untuk mendapat petunjuk daripada Allah, minda kita perlu positif. Minda yang positif akan menimbulkan keyakinan pada hati kita terhadap apa yang kita hajati. Hajat kita tentulah set matlamat yang kita inginkan. Keinginan merupakan kehendak (wants) yang kita ingin capai. Pada peringkat kehendak belum boleh menggalakkan minda untuk menjadi tingkahlaku (amal) untuk bertindak.

Satu tahap lagi yang diperlukan ialah menerjemah kehendak kepada keperluan (needs). Kejayaan mewujudkan keperluan, barulah melahirkan set nilai. Set nilai inilah yang bakal menggerakkan tingkahlaku berjaya menuju kepada target dan sasaran yang kita letakkan. Kehendak (wants), keperluan (needs) dan nilai (value) membentuk satu kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu dengan penuh kesungguhan.

Hukum kejayaan ialah mewujudkan minda yang positif tanpa mekanisme bela diri yang sering menjadi kebal dengan alasan demi alasan untuk tidak melakukan tindakan. Mekanisme bela diri inilah yang sering menukar tenaga positif minda menjadi lemah dan berakhir dengan tertutupnya pintu dan suiz kejayaan.

Kesimpulannya, minda yang positif membuka aliran cahaya bio-elektromagnetik untuk memberi tenaga kepada tubuh manusia untuk mencapai tahap kecerdasan emosi dan spiritual yang tinggi. Tenaga yang wujud daripada keseimbangan ESQ ini meledakkan tindakan kimia (chemistry tubuh) untuk melakukan anjakan paradigma dalam bentuk tingkahlaku kejayaan (al-falah) dan prestasinya boleh diukur daripada aktiviti Septum Pellucidum (Joy Centre). Pusat keceriaan yang disebut sebagai “naasyiyyah” (Surah al-Alaq, ayat 14 dan 15) yang tentunya mempunyai segala potensi untuk mengarah segala sistem dan saraf dalam diri manusia untuk mencapai “self-actualization” (insan al-kamil).

Justeru itu, janganlah kita tunggu sehingga Allah menarik nikmat ‘naasyiyyah’ disebabkan kita kufur nikmat, tidak memanfaatkan kehebatannya untuk merongkaikan segala kekuatan dan potensi yang Allah SWT anugerahkan kepada kita. Aktifkanlah otak kita secara positif sebagai tanda syukur kita pada nikmat yang Allah berikan kepada kita demi kelansungan diri dan generasi yang sentiasa mencari keredhaan Allah. Minda yang positif melahirkan hati yang tenang dan tindakan serasi gerak hati yang mendapat petunjuk daripada Allah.

R`ESQ : SIAPA AKU DAN KECERDASAN SPIRITUAL.


Kisah budak pintar masuk tahun satu masih menjadi perhatian umum. Setakat ini kepintaran yang jelas ditunjukkan berkaitan dengan kecekapannya menyelesaikan masalah matematik. Adi Putra bukan sahaja dapat menyelesaikan masalah matematik pada peringkat umurnya, tetapi menjangkau masalah matematik yang hanya mampu diselesaikan oleh profesor matematik.

Pelbagai persoalan timbul. Saranan supaya diwujudkan kelas khas untuk pelajar pintar tersebut sudah kedengaran. Menurut bapanya, pelajar tersebut sudah mengadu bosan dengan cara pembelajaran di tahap satu. Setakat ini belum kedengaran lagi ada pihak yang berusaha untuk memeriksa tahap IQ anak tersebut.

Menyebut tentang IQ, sejak akhir-akhir ini, IQ tidak menjadi dominasi dalam kajian terhadap tingkat kecerdasan seseorang. Pada awal abad ke-21, sememangnyalah kecerdasan manusia diidentifikasikan dengan IQ (Intelligent Quotient). Ahli-ahli psikologi merancang satu alat ukuran yang boleh mengukur skor IQ seseorang. Maka lahirlah Stanford Binet Scale seperti yang dititipkan.

Skala Binet di bawah menceritakan tahap IQ seseorang :

158 ke atas - Super Genius

148 - 157 - Genius

140 - 147 - Lower Genius

130 - 139 - Intelligent

120 - 129 - Clever

100 - 119 - Average

85 - 99 - Lembam

76 - 84 - Sangat Lemah

75 ke bawah - Retarded

Ujian ini dipakai untuk memilih orang yang paling cerdas dan cemerlang. Pada peringkat awal, ujian ini dipakai oleh angkatan bersenjata Amerika untuk memilih calon tentera, tetapi kemudian dipakai di universiti dan pengusaha untuk memilih calon yang berpotensi.

Sebuah skor IQ menunjukkan tingkat dari beberapa kemampuan utama yang sebahagian besarnya diwarisi (inherent) iaitu kemampuan numerical, linguistik dan spasial. Pada waktu itu, IQ merupakan hanya satu-satunya indikator kecerdasan yang terukur. Skor ini dilihat dapat menunjukkan keseluruhan tingkat kecerdasan individu. Skor IQ jarang mengalami perubahan besar sepanjang hidup manusia.

Pada tahun 1960-an, ujian IQ menjadi kontroversi. Ujian IQ hanya mengukur satu jenis kecerdasan tertentu iaitu kecerdasan rasional, logic dan linear. Tingkat kecerdasan ini dikembangkan oleh pengaruh mazhab-mazhab di barat yang tersangat obsess dengan pengaruh otak kiri yang boleh menyelesaikan masalah yang logic dan rasional dan mengatur strategi penyelesaian. Kesedaran tentang silang budaya (multi-cultural) bahawa kelompok ethnik dan gender yang berbeza mempunyai skor yang berbeza dan tidak menentu.

Maka lahirlah tulisan Daniel Goleman tentang Kecerdasan Emosi (Emotional Quotient – EQ). Para neurosaintis mendapati bahawa emosi manusia merupakan faktor penting dalam kecerdasan manusia. Kalau emosi kita sihat dan matang dan tidak ada kerosakan pada pusat keceriaan (Joy Centre) dalam otak (Septum Pellucidum), kita dapat menggunakan sepenuhnya IQ yang kita punyai secara efektif.

Cerita mengenai ‘Profesor yang Pelupa’ yang sangat genius dalam bidang intelektual tetapi tidak boleh mengikat tali kasut, sebaliknya pula memperihalkan seseorang yang dinilai mempunyai IQ yang rendah tetapi mempunyai kemampuan komunikasi dan bakat bekerjasama dengan orang lain. EQ sangat berkaitan dengan kemampuan kita memahami dan mengelolakan emosi kita dalam proses komunikasi dan memahami orang lain seperti kebimbangan, kemarahan, agresif, sedih dan keberanian. Sekiranya kita tidak boleh mengawal emosi, emosi tersebut yang mengawal kita.

Goleman mendefinisikan EQ sebagai kesanggupan kita untuk menyedari situasi tempat kita berada untuk membaca emosi kita sendiri dan orang lain dan bertindak dengan tepat.

Tidak seperti IQ yang secara relatif stabil sepanjang hidup seseorang, EQ boleh dipelihara dan dikembangkan. Menurut Metod Rayid, EQ secara inherent boleh dibahagikan kepada empat kategori iaitu Shaker, Jewel, Flower dan Stream. Kategori EQ dan ciri-cirinya adalah :

JENIS KEKUATAN DIRI (EQ)

- Shaker / Pineal Gland / Spiritual

- Jewel / Pituitary Gland / Minda

- Flower / Hypothalamus / Emosi

- Stream / Thymus/Medula / Fizikal

EQ tahap tertinggi wujud pada saat kelahiran. Bukti-bukti banyak menunjukkan bahawa pada zaman kanak-kanak, individu menunjukkan EQ yang positif dan fitrah. Kanak-kanak menunjukkan motivasi dan daya yang tinggi untuk mencuba, tidak putus asa, daya tahan dan daya saing yang tinggi. Tahap keupayaan dan hierarki daya ini menurun apabila dipengaruhi oleh persekitaran dan suasana yang negatif. Keupayaan dan tingkat kecerdasan EQ ini boleh dikembalikan pada tahap fitrah dan semulajadi terutama dengan menggunakan SQ (Spiritual Quotient).

Pada akhir tahun 1990-an, ahli neurologi menunjukkan bahawa otak memiliki ‘Q’ yang boleh mengajak manusia mencari makna dan nilai kehidupan. Dalam kata lain, SQ (Kecerdasan Spiritual) membawa kita kepada nilai fundamental dan kesedaran tentang tujuan hidup yang abadi, strategi dan proses kita berfikir. SQ membawa kita pada konteks yang lebih luas makna dan nilai sebuah kehidupan.

‘S’ dalam SQ berasal daripada perkataan Latin ‘sapienta’ (‘sophia’ dalam bahasa Yunani) yang bererti ‘Kearifan’ – Kecerdasan Kearifan (Wisdom Intelligent). SQ secara tradisional bererti kebijaksanaan yang berlawanan dengan hanya memperolehi pengetahuan dan bakat yang relatif mekanistik dalam memecahkan masalah. SQ berdasarkan struktur bawaan dari otak manusia yang memberi kita kemampuan dasar untuk mencari makna, nilai dan keyakinan “siapa aku”, “kenapa dan mengapa aku dijadikan”.

Penemuan ‘God Spot’ apabila bahagian pre-frontal disimulasikan dengan alat magnetik yang menunjukkan wujud signal pada bahagian tersebut. Bahagian ini akan menunjukkan signal aktif apabila aktiviti spiritual difikirkan, dirasakan atau dilakukan.

Begitu jua dengan penemuan getaran 40 hz – 40 putaran per saat pada getaran otak ketika melakukan aktiviti spiritual. Ia menunjukkan terdapat kesatuan pengalaman dan getaran neuron yang berkait secara serentak 40 hz.

Saya sering merujuk Septum Pellucidum’ (Joy Centre) yang menemukan keceriaan, ketenangan dan kebahagiaan kepada orang yang sujud dan sembahyang. Gambaran ini disebutkan melalui perkataan ‘naasyiyyah’ (ubun-ubun) yang disebut dalam ayat 14-15, Surah al-Alaq, “Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) nescaya Kami tarik ubun-ubunnya, (iaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi derhaka”.

Daerah pre-frontal yang dimaksudkan dalam perkataan ‘naasyiyyah’, mengikut tafsir Pimpinan Al-Rahman (versi Melayu) bermakna ‘ubun-ubun’ dan tafsir Yusuf Ali (versi Inggeris) bermakna ‘fore-lock’. Maka kaedah bio-psikologi mengukur Joy Centre antara pertemuan fore-lock dan ‘ubun-ubun’, menunjukkan kecerdasan spiritual sememangnya telah dibekalkan oleh Allah SWT dalam otak manusia sejak dilahirkan. Maka di sinilah kaitannya bahawa menurut pakar ginekologi, apabila scanning dilakukan ketika bayi sedia untuk dilahirkan, maka terdapat seperti lampu yang menyala di bahagian pre-frontal ini.

Bukti saintifik ini menunjukkan bahawa SQ sendiri menjadikan kita sepenuhnya makhluk intelektual, emosional dan spiritual dalam kesatuan yang sukar dipisahkan, malah ia terjadi secara holistik, semulajadi (fitrah) dan dikuasai sepenuhnya oleh Allah SWT. Maka dalam realiti hidup, SQ seharusnya menjadi pembimbing dan pemimpin kepada IQ dan EQ individu ke arah kemantapan iman dan keyakinan diri kepada Tuhan Yang Esa sehingga tercipta kecemerlangan hidup yang diredhai oleh-Nya.